محمد قائمی‌راد، متولد 1373، قم، ملقب به رها

شاعری جوان و بسیار خوش‌ذوق، ورودی 91 فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام‌صادق(ع)
شعرهایشان بسیاربسیار زیباست:

(در ادامه مطلب)

خورشید بر حوالی اقـلـیـم مـا مـتـاب

ماانس باهمین گل شب بوگرفته ایم

ماسالخورده ایم که دست ازمقاومت

بـرداشـتـیم و بر سر زانو گـرفـتـه ایـم

سال تحصیلی گذشته، با ایشان هم‌بلوک بودیم. شب‌های امتحان را معمولا تا صبح بیدار بود.
‌پرسیدم: درس می‌خوانی؟
گفت: خیر،شعرم آمده، دارم شعر می‌گم

نظر شما راجع به این شاعر جوان و اشعارش چیست؟

رها اکنون در mgr1373.blog.ir می‌نویسد،
سروده‌های قبلی وی هم در mgr1373.blogfa.com هست