قیل لابى عبد الله (علیه السلام)

کیف تکون لیلة القدر خیرا من الف شهر؟ قال: العمل الصالح فیها خیر من العمل فى الف شهر لیس فیها لیلة القدر.

از امام صادق (علیه السلام) سوال شد: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟

حضرت فرمود: کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد بهتر است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 256، ح 2

 

تا یاد دارم، شب‌های قدر، اتفاقات بزرگی برایم افتاده . حال و هوای امروز من، خوبی‌هایش برآمده از شب‌های قدر است.

اما شب قدر امسال، قدری برایم متفاوت است.هر سال فقط می‌خواستم، بدون هیچ زحمتی!

امسال قرار است معامله کنم، معامله‌ای که شاید برای من سنگینی کند، یک سنگینی با حلاوت؛ هرچند نمی‌شود گفت معامله، یک نوع پرداخت هزینه است...

هزینه هم که نه، کاری که باید انجام دهم تا یک کار دیگری را انجام ندهم تا در پی آن امر دیگری انجام شود.

این هم از پررویی است که در مقابل وظیفه، چیزی طلب می‌کنم.

خلاصه یک طرح قدر تا قدر است بین من و خدا.

  فاز 1 طرح توسط من اجرا می‌شود و وقتی تمام شد وارد فاز 2 می‌شویم.

 

راستش همین قدر توضیح هم، خیلی زیاد بود.
اگر هم چیزی نفهمیدید، تعجب نکنید!
منبع عکس را هم یادم نیست!

دعا کنید فاز 1 به سرانجام برسد.