- خب؛ beheshti.org :

بهشتی-سایت-کفیلتر شده!

- پس از چند ثانیه.....      هدایت می‌شویم به سایت پیوندها.آی‌آر با تصویر شهدبهشتی :

بهشتی-فیلتر-ک- چرا؟؟

- جالب است که سایت بنیادنشر آثار شهیدبهشتی در حال به‌روزرسانی نرم‌افزاری هم فیلتر است

- احتمالا در مطلبی جداگانه،بیشتر به شهیدبهشتی بپردازم

- بخوانید: مواجهه‌ی متفاوت شهید بهشتی و آیه‌الله مصباح با دکتر شریعتی 

- نظر شما چیست؟؟