سال‌های آخر عمر بابرکت امام روح‌الله، سال‌های مهم و آموزنده‌ای است در تاریخ انقلاب ایران
سال‌هایی که برای کوچک‌و‌بزرگ و خاص‌و‌عام حرف‌هایی دارند

آن‌چه بین امام امت و قائم‌مقام امام می‌گذرد.تلاش‌هایی که فایده‌ای ندارند و امام، خود نهایتا حاصل عمر را خویش را کنار می‌گذارند.

سنجه انصاف

امام امت از خداوند، طلب مرگ می‌کنند...حجه‌اسلام و المسلمین محمدمهدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات آن روزها، حرف‌ها و سندهایی خواندنی از قضایای آقای منتظری و دسته‌ی هاشمی نقل می‌کنند.نقلی با انصاف از تاریخ....
کتاب قلم روان و شیوایی دارد که مطالعه‌اش را جذاب تر می‌کند.
نظر شما راجع به این کتاب و دیگر کتب این مؤلف چیست؟؟؟
ماجرای عزل آقای منتظری چطور؟؟

نام کتاب سنجه انصاف: بررسی برهه‌ای حساس از تاریخ رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران
نویسنده
‏محمد محمدی ری‌شهری
ناشر، محل نشر دارالحدیث، قم
دانشگاه امام‌صادق(ع) ‎DSR‎ ۱۶۷۰‎ /م‎۳‎ س‎۹ ۱۳۸۶ ۱.‎ن